Alles is liefde.

De boodschappen doen

muziek in de supermarkt:

alles is liefde.

 

©hildehaverkamp 2019

Foto is gemaakt in het DEPOT Wageningen

Deel van een beeld van Andreas Hetfeld.

Tentoonstelling: Bomen zijn als mensen